* Rádio JUKEBOX: Přehrávám *


Právě vysíláno:
Na síti VKV (FM) o výkonu 50 nW e.r.p.

Interpret: Belinda Carlisle
Skladba: Do you feel like I feel (1991)
Trvání skladby: 5:09
>

Z důvodu ochrany autorů pro práva k dílům hudebním,
výkonným umělcům a výrobcům zvukových a zvukově
obrazových záznamů je bez platných povolení veškerá reprodukce na síti internet zapovězena!Cookies: Využíváme jen nezbytně nutných cookies ke korektnímu zobrazení těchto stránek.

Po vymazání všech cookies a dat stránek může dojít k vašemu odhlášení a odstranění offline uloženého obsahu.

Podrobná a kompletní nastavení všech cookies a správu cookies třetích stran včetně uložených dat máte možnost ovlivnit ve vašich prohlížečích webového obsahu v sekci nastavení.


Copyright © JUKEBOX-ps.cz 2017-2024
Design marcinkaczmar.pl

Oprávnění VO-R/10/03.2021-4 Český telekomunikační úřad > soubor PDF